ADMITERE

Procedura si etapele admiterii unui beneficiar in Caminul Moses Rosen

Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice ”Amalia și Șef Rabin Dr. Moses Rosen” in conformitate cu prevederile Standardului minim de calitate (H.G. 118/2014 si Ordinul Minstrului Muncii 29/2019) pentru admiterea în centru a unei persoane vârstnice, se aplică o procedură de admitere care constă în șase etape.

  • În prima etapă, solicitantul trebuie să manifeste intenția de a beneficia de serviciile sociale. Serviciile sociale sunt acordate la cererea persoanei în cauză, a familiei acesteia sau a unui reprezentant legal/aparținător. De asemenea, există cazuri în care solicitarea pentru acordarea de servicii sociale poate fi recomandată și de un alt furnizor de acest tip de servicii sau de alte unități, cum sunt, spre exemplu, medicii de familie sau spitalele.

Pentru a beneficia de serviciile sociale, solicitarea trebuie să fie completată Cererea de Admitere, care poate fi descarcată de mai jos.

  • În a doua etapă, În urma depunerii Dosarului de admitere care va cuprinde documentele aplicabile (după caz) din Lista cu documente necesare se analizează starea de sănătate a solicitantului. Aceasta se referă la analiza fișelor medicale existente în dosarul solicitantului pentru a constata dacă în cadrul centrului se pot furniza serviciile de ingrijire si asistență medicală de care are nevoie persoana solicitantă.

  • În a treia etapă, se evaluează situația familială, socială și economică a solicitantului. Evaluarea socio-medicală se realizează de o echipă formată din asistent social, psiholog si asistent medical sef. Această evaluare este necesară pentru a verifica dacă persoana în cauză se încadrează în criteriile de eligibilitate emise de centrul noastru.

  • În a patra etapă, se constituie Comisia de Internare in care se analizeaza cazul iar apoi se comunică solicitantului decizia acesteia. În cadrul Comisiei de internare se va definitiva Planul personalizat de servicii.

În funcție de toate detaliile menționate mai sus, se va contura răspunsul final în ceea ce privește admiterea în Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice ”Amalia și Șef Rabin Dr. Moses Rosen”. Apoi, se va comunica solicitantului decizia luată în urma analizei situației socio-medicale a potențialului beneficiar.

Dacă răspunsul este pozitiv, beneficiarul este informat despre drepturile și obligațiile sale, despre serviciile și facilitățile oferite, precum și despre regulamentul de organizare și funcționare a centrului. Ulterior, se perfectează un Contract de furnizare de servicii sociale între centrul nostru și beneficiar, precum și un act adițional al contractului.

Dacă admiterea în centrul nostru nu este aprobată, conducerea va emite în scris o decizie de respingere și va anunța solicitantul (persoana în cauză, familia, reprezentantul legal, după caz).

  • Etapa cinci - Semnarea contractului. Dupa ce beneficiarul a fost informat despre drepturile si obligațiile sale, serviciile și facilitățile oferite precum și despre regulamentul de organizare si funcționare a centrului, se va perfecta un contract de furnizare de servicii sociale între centrul nostru si beneficiar. Acest contract va fi semnat de către conducerea centrului și beneficiarul sau de reprezentantul legal.

  • Etapa finală - Internarea beneficiarului în centrul nostru se realizează în ziua stabilită în contract. În ziua internării, persoana în cauză trebuie să se prezinte la centrul nostru împreună cu toate actele solicitate. De asemenea, beneficiarul va fi prezentat și personalului medical și de îngrijire, precum și celorlalți beneficiari ai centrului.

Documentele si formularele necesare admiterii se pot descarca de mai jos:

Comentariile sunt închise.