Declinarea responsabilitatii

Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice ”Amalia Și Șef Rabin Dr. Moses Rosen este parte a Departamentului de Asistență Socială și Medicală din cadrul Federației Comunităților Evreiești din România- Cultul Mozaic – furnizor acreditat de servicii sociale conform acreditare AF nr. 000420 eliberată de Ministerul Muncii si Justiției Sociale.

Declarațiile, datele, informațiile și materialele conținute în acest site sunt furnizate ca îndrumar, în scopul unic de a oferi informațtii de bază care să permită persoanelor interesate să evalueze serviciile sociale oferite de Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice ”Amalia Și Șef Rabin Dr. Moses Rosen, și nu constituie în nici un caz consiliere profesionala de nici un fel.

Transmisia și recepția datelor de la și către acest site nu se face cu intenția de a solicita sau de a stabili o relație de tip consilier-client între Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice ”Amalia Și Șef Rabin Dr. Moses Rosen și orice persoană fizică sau juridică.

Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice ”Amalia Și Șef Rabin Dr. Moses Rosen nu a autorizat emiterea nici unei declarații și/sau informații, explicite sau implicite, cu privire la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice ”Amalia Și Șef Rabin Dr. Moses Rosen, altele decât cele conținute în acest site și nu acceptă nici o responsabilitate pentru orice daune care s-ar putea ivi din bazarea deciziilor pe declarațiile și/sau informațiile conținute în acest site și care au fost aprobate de Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice ”Amalia Și Șef Rabin Dr. Moses Rosen numai în scopuri de informare generală.

Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice ”Amalia Și Șef Rabin Dr. Moses Rosen autorizează descarcarea și stocarea strict temporară a uneia sau mai multor pagini ale acestui site în scopul studierii și consultării site-ului, iar reproducerea, copierea, imprimarea pentru distribuire și în scopul reținerii permanente, stocarea permanentă sau utilizarea în orice mod a informațiilor conținute în acest site în alte scopuri decât informarea generală sunt strict interzise, cu excepția cazurilor în care se obține acordul scris prealabil a Centrului rezidențial pentru persoane vârstnice ”Amalia Și Șef Rabin Dr. Moses Rosen.

Comunicatiile electronice prin intermediul acestui site către și de la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice ”Amalia Și Șef Rabin Dr. Moses Rosen nu sunt securizate și în consecință firma nu garantează și nu acceptă nici o responsabilitate pentru orice daune ce ar putea apărea în legatură cu confidențialitatea acestor comunicații. Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice ”Amalia Și Șef Rabin Dr. Moses Rosen nu acceptă nici o responsabilitate pentru conținutul site-urilor externe care conțin legaturi către acest site sau către care acest site conține legături.

© 2015-2019 Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice”Amalia Și Șef Rabin Dr. Moses Rosen. Versiunea 2.0. Toate drepturile rezervate. Server-ul care găzduieste acest site se află în Brasov, Romania.

Fotografiile, meterialele video, grafica și textele conținute de acest site sunt proprietatea Centrului rezidențial pentru persoane vârstnice ”Amalia Și Șef Rabin Dr. Moses Rosen Reproducerea în orice mod a materialelor, menționate mai sus, de pe acest site fără permisiunea expresă a proprietarului este interzisă și se pedepsește conform legislației în vigoare.

Comentariile sunt închise.